MP_Banner-Shop

 

米芝蓮星級餐廳匯聚《香港澳門米芝蓮指南 2024》星級餐廳誕生!其中數間位於Mira Place及The Mira Hong Kong之餐廳分別榮獲一星級及米芝蓮推介殊榮,為大家帶來更多優質美食選擇!

 

一星米芝蓮:
新同樂
Shop 401, 食四方, Mira Place 1

富豪酒家
Shop 402, 食四方, Mira Place 1

 

《米芝蓮指南》推介餐廳:
翠亨邨
Shop 507, 食四方, Mira Place 1

國金軒
The Mira Hong Kong 3/F

其他美食禮遇

Dining Hightlights-tc-Detail