MP_Banner-Shop

 

米芝蓮星級餐廳匯聚《米芝蓮指南香港澳門2023》星級餐廳誕生!其中5間位於Mira Place及The Mira Hong Kong之餐廳分別榮獲一、二星級及米芝蓮入選餐廳殊榮,為大家帶來更多優質美食選擇!

 

米芝蓮二星餐廳:
新同樂
Shop 401, 食四方, Mira Place 1

 

米芝蓮一星餐廳:
富豪酒家
Shop 402, 食四方, Mira Place 1

 

米芝蓮入選餐廳:
翠亨邨
Shop 507, 食四方, Mira Place 1

國金軒
The Mira Hong Kong 3/F

WHISK
The Mira Hong Kong 5/F

其他美食禮遇

Dining Hightlights-tc-Detail